Konkursy i festiwale

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg

UWAGA!  SĄ NOWE TERMINY 

 eliminacje miejskie 2020  8, 9 września 2020

Zakładamy i mocno wierzymy!, że sytuacja z wirusem nie pogorszy się i wszystko będzie szło
wyłącznie ku dobremu!

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół średnich oraz dorosłych i jest prowadzony w drodze wielostopniowych eliminacji 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy jest realizatorem eliminacji miejskich.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. www.tkt.art.pl

KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10minut.

B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie możeprzekroczyć 10 minut.- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Wszystkie zgłoszenia nadesłane w marcu są aktualne i ważne! 

Na podane w zgłoszeniach adresy mailowe, po 17 sierpnia, wyślemy informację z przypomnieniem
o nowych terminach i prośbą by w dniach 24 - 30 sierpnia odesłać informację zwrotną z potwierdzeniem
oraz informacją o ewentualnych zmianach repertuarowych. 

DODATKOWA SZANSA 
Również dni 24 - 30 sierpnia 2020 ustalamy dniami dodatkowych zgłoszeń dla chętnych.
Oryginaolne druki - karty zgłoszeń prosimy przesłać na mdk@mdk.krakow.pl  

Przegląd 8 i 9 września (wtorek, środa) 2020 roku od godziny 10.oo, sala Teatru SCENA „i” w MDK im. Andrzeja Bursy.
Informacje na temat szczegółowych godzin prezentacji dostępne będą od 3 września 2020 roku na stronie internetowej www.mdk.krakow.pl
i pod numerem telefonu 12 648 - 49 – 95.

Eliminacje miejskie kwalifikują do eliminacji rejonowych, które odbędą się  w dniach 14, 15 oraz ewntualnie 16 września 2020r.
w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15, kontakt: sekcja marketingu, 12 430-50 90: sckm.krakow@gmail.com
Eliminacje rejonowe kwalifikują do etapu wojewódzkiego organizowanego przez Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Regulamin i karty zgłoszenia 2020 poniżej
i na stronie organizatora www.tkt.art.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, 
os. Tysiąclecia 15, 31 - 606 Kraków, mdk@mdk.krakow.pl