Oferta programowa

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg

TANIEC WSPÓŁCZESNY
 
są wolne miejsca - nabór trwa! ZAJĘCIA RUSZAJĄ W PAŹDZIERNIKU
  prowadzi Katarzyna Migała

  zajęcia w środy i piątki
- dla dzieci od 9 roku życia
- dla młodzieży (od lat 13)

grupy dzieciece od 9 lat  Zajęcia w oparciu o elementy techniki tańca współczesnego, modern, improwizacji, ćwiczeń koordynacyjnych. W programie rozwijanie indywidualnego języka ruchu w oparciu o naturalne możliwości ruchowe dziecka, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji fizycznej, wzmocnienie i uelastycznienie ciała, rozwój koordynacji i pamięci ruchowej , orientacji w przestrzeni jak również wypracowanie umiejętności współpracy w grupie. W planach sceniczne prezentacje dorobku młodych tancerzy.   

grupy młodzieżowe od 13 lat  Zajęcia mające na celu stworzenie stałej grupy tanecznej pracującej w oparciu o szeroko rozumianą technikę tańca współczesnego. Praca nad motoryką, dynamiką oraz artykulacją ruchu, zgłębianie roli ciężaru i oddechu; relacja między ruchem, rytmem i przestrzenią. Zwiększenie świadomości ciała, wypracowanie lepszej jakości ruchu przy zachowaniu swobody w posługiwaniu się własną i autentyczną techniką tańca współczesnego w kreowanych choreografiach czy frazach ruchowych. Ważnym elementem zajęć będzie rozbudzanie twórczego potencjału tancerzy poprzez pracę nad kompozycjami tanecznymi i upowszechnianiem dorobku młodych artystów. 


ABC... BALETU KLASYCZNEGO 

 zajęcia:

poniedziałek 15.3o - 17.4o ,

środa 15.oo - 15.45,

czwartek 17.3o- 19.oo

Prowadzący Swietłana Olszak