Aktualności

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg


ZAPISY NA ZAJĘCIA

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY im. Andrzeja Bursy w KRAKOWIE
w roku szkolnym 2020/2021

TERMINY  

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:
25.05.2020 r. –         01.06.2020 r.
2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020 r. – 03.07.2020 r. w tym:
    a) składanie dokumentów: 02.06.2020 r. – 26.06.2020 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020 r.
3. Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020 r. – 28.08.2020 r. w tym:
    a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020 r.

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 25.05.2020r. – 01.06.2020r.
  /deklaracja do pobrania/

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020r. – 03.07.2020r. w tym:
/wniosek do pobrania/
a) składanie dokumentów: 02.06.2020r. – 26.06.2020r.   
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020r. – 28.08.2020r. w tym:   
a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020r.   
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020r.

WYPEŁNIONY WNIOSEK/DEKLARACJĘ MOŻNA:

• złożyć  osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać pocztą tradycyjną

• przesłać pocztą elektroniczną a podpis złożyć podczas pierwszej wizyty w MDK
  Skan uzupełnionego wniosku z podpisem będzie obowiązującym dokumentem. 

 !!! • deklarację kontynuacji uczestnicy aktualni mogą przekazać nauczycielom.

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego

zapraszamy do kontaktu mdk@mdk.krakow.pl