Awaria linii telefonicznej.
Polecamy kontakt drogą mailową mdk@mdk.krakow.pl