Śladami krakowskich duchów

W Ramach Kampanii „Kraków stawia na Rodzinę” Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy proponuje rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków wycieczkę z historykiem i krakowskim przewodnikiem Grzegorzem Szymanowskim. Wycieczka 21 października będzie kluczem do konkursu na najlepszą pracę badawczą obejmującą przynajmniej 3 legendy o krakowskich duchach. Opracowanie wyników to praca rodzinna, przekazana organizatorowi w formacie PDF z ilustracjami i fotografiami.

W programie wycieczki 5 miejsc związanych z krakowskimi duchami i legendy z nimi związane czyli poszukiwania inspiracji do wykonania prac. Spotkanie finałowe podsumowujące wycieczkę i konkurs, prezentacja prac, zdjęć oraz wręczenie nagród i upominków ufundowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny odbędzie się 29 listopada o 17.oo w siedzibie MDK, os. Tysiąclecia 15

Informacje o wycieczce i konkursie realizowanym przy udziale Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny w ramach Kampanii „Kraków stawia na Rodzinę” można uzyskać bezpośrednio u Grzegorza Szymanowskiego, koordynatora wycieczki i konkursu, w środy i piątki w MDK w godzinach 17.oo – 19.oo, tel. 12 6484995.