SPOTKANIA MAŁOPOLSKICH TEATRZKÓW i TEATRÓW

Do 27. edycji pod nazwą MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRZKÓW DZIECIĘCYCH, maj
Spotkania są imprezą o charakterze konkursu, adresowaną do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem spotkań jest upowszechnianie twórczych poszukiwań w pracy z amatorskimi zespołami teatralnymi oraz promowanie wyróżniających się grup i nauczycieli.
Oceny prezentacji dokonuje jury rówieśnicze pracujące pod przewodnictwem profesjonalnego twórcy.

Dopuszcza się wszelkie formy teatralne i teatralno
– estradowe. Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone. Jedyny wymóg to czas trwania spektakli – do 30 minut.

edycja 2021