SPOTKANIA MAŁOPOLSKICH TEATRZKÓW i TEATRÓW

Do 27. edycji pod nazwą MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRZKÓW DZIECIĘCYCH, maj
Spotkania są imprezą o charakterze konkursu, adresowaną do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem spotkań jest upowszechnianie twórczych poszukiwań w pracy z amatorskimi zespołami teatralnymi oraz promowanie wyróżniających się grup i nauczycieli.
Oceny prezentacji dokonuje jury rówieśnicze pracujące pod przewodnictwem profesjonalnego twórcy.

Dopuszcza się wszelkie formy teatralne i teatralno- estradowe. Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone. Jedyny wymóg to czas trwania spektakli – do 30 minut.


AKTULANOŚCI EDYCJI 2021

17 czerwca 2021

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do udziału w 29. Spotkaniach Małopolskich Teatrzyków i Teatrów, już za rok.
Wspaniałych Wakacji!

20 maja 2021
Prezentacje w ramach 28. SPOTKAŃ zakończone. Dziękujemy Wszystkim i gratulujemy Nominowanym.
Ustalony dzisiaj werdykt, ogłoszony zostanie podczas Spotkania Finałowego – 16 czerwca o godzinie 11.oo.
Wtedy… poza werdyktem rozdane zostaną dyplomy i nagrody. O szczegółach, poinformujemy opiekunów mailowo, do 8 czerwca.


6 maja 2021
UWAGA!!! Tegoroczne SPOTKANIA realizujemy na żywo – w SCENIE „i”, w związku z tym przesyłanie zarejestrowanych prezentacji nie jest konieczne. ! Termin zgłoszeń przedłużamy do wtorku 11 maja. Prezentacje odbędą się 19, 20 i ewentualnie 21 maja. Harmonogram podamy 13 maja uwzględniając, w miarę możliwości, przysyłane ze zgłoszeniami prośby o dzień prezentacji.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia i limity, prezentacje odbędą się w obecności JURY bez udziału publiczności z zewnątrz.