TEATR „i”

to trzy młodzieżowe zespoły aktorskie

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów. Praca nad dykcją i emisją głosu. Kształtowanie umiejętności improwizacji poprzez realizację indywidualnych i zbiorowych  etiud teatralnych oraz obrazów scenicznych inspirowanych muzyką. Wprowadzenie podstawowych zasad zachowania na scenie. Praca z tekstem oraz  dialogowanie z partnerem. Kształtowanie umiejętności współpracy i współistnienia z partnerem na scenie. Realizacja większej formy scenicznej na zakończenie roku szkolnego. Tematyka oraz forma powstanie w porozumieniu z grupą po przeanalizowaniu składu grupy, jej oczekiwań i umiejętności. 

zajęcia:
poniedziałki 15.oo – 18.15, wtorek 13.30- 16.45, czwartek 15.3o – 18.45

Prowadzący Joanna Rudkowska