ZAPISY NA ZAJĘCIA

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy działa w oparciu o rok szkolny, dlatego większość zajęć zaczyna się we wrześniu. Chętnych na zajęcia stałe zapraszamy do zapisów w postępowaniu rekrutacyjnym (terminy poniżej).

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z prowadzącym, nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.

ZAPISY na ZAJĘCIA w roku szkolnym 2022/23

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa
w zajęciach: 23.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
deklarację kontynuacji aktualni uczestnicy mogą przekazać nauczycielom.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 06.06.2022 r. – 01.07.2022 r.
w tym:
    a) składanie dokumentów: 06.06.2022 r. – 24.06.2022 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 01.07.2022 r.
3. Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
w tym:
    a) składanie dokumentów: 17.08.2022 r. – 24.08.2022 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2022 r.

WYPEŁNIONY WNIOSEK/DEKLARACJĘ MOŻNA:
• złożyć  osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać pocztą tradycyjną
• przesłać pocztą elektroniczną a podpis złożyć podczas pierwszej wizyty w MDK
  Skan uzupełnionego wniosku z podpisem będzie obowiązującym dokumentem. 

 !!! • deklarację kontynuacji uczestnicy aktualni mogą przekazać nauczycielom.

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego

Zapraszamy do kontaktu mdk@mdk.krakow.pl