ZAPISY NA ZAJĘCIA

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy działa w oparciu o rok szkolny, dlatego większość zajęć zaczyna się we wrześniu. Chętnych na zajęcia stałe zapraszamy do zapisów w postępowaniu rekrutacyjnym (terminy poniżej).
W tym roku nie będzie zapisów na zajęcia w KLUBIE JASIA i MAŁGOSI. Od września 2021 działalność Klubu zostaje zawieszona.

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z prowadzącym, nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.

ZAPISY na ZAJĘCIA w roku szkolnym 2021/22

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa
w zajęciach: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
deklarację kontynuacji aktualni uczestnicy mogą przekazać nauczycielom.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r.
w tym:
    a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 25.06.2021 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 02.07.2021 r.
3. Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r.
w tym:
    a) składanie dokumentów: 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.
    b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 27.08.2021 r.

WYPEŁNIONY WNIOSEK/DEKLARACJĘ MOŻNA:
• złożyć  osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać pocztą tradycyjną
• przesłać pocztą elektroniczną a podpis złożyć podczas pierwszej wizyty w MDK
  Skan uzupełnionego wniosku z podpisem będzie obowiązującym dokumentem. 

 !!! • deklarację kontynuacji uczestnicy aktualni mogą przekazać nauczycielom.

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego

Zapraszamy do kontaktu mdk@mdk.krakow.pl