PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA

zajęcia: poniedziałki 16.45-18.40, wtorki 16.45-18.4o

R O B O T  Y K A
roboty OZOBOT – dla dzieci od 7 lat
roboty EDISON – dla dzieci od 8 lat

edison

P R O G R A M O W A N I E BALTIE – dla dzieci od 8 lat

baltie

Prowadzący  Jacek Suszyna