PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA

zajęcia: poniedziałki i czwartki 16.45 – 19.00

Prowadzi  Jacek Suszyna

R O B O T  Y K A
roboty OZOBOT – dla dzieci od 7 lat
roboty EDISON – dla dzieci od 8 lat

edison

P R O G R A M O W A N I E BALTIE – dla dzieci od 8 lat

baltie