MUZYKA

warsztaty wokalne

zajęcia indywidualne i zespół
kształcenie głosu i praca nad repertuarem

poniedziałki od 15.oo – 20.oo, środy 15.oo – 19.oo
Prowadzący Klaudia Gawor

nauka gry na gitarze

zajęcia zawieszone do odwołania

od poniedziałku do czwartku od 16.oo – 19.oo 
Prowadzi Arkadiusz Kandzior

nauka gry na instrumentach klawiszowych

Zajęcia dla dzieci od 6 roku życia – metodą beznutową
i od 8 roku życia – z użyciem tradycyjnego zapisu nutowego.

Dzieci poznają położenie nut na pięciolinii, wartości rytmiczne, oznaczenia tempa, metrum, dynamiki, artykulacji. W programie nauczania znajdują się melodie popularne i ludowe, piosenki, kolędy, utwory klasyczne oraz muzyka filmowa. Uczniowie mają okazję zaprezentować się publicznie na lekcjach pokazowych oraz występach w MDK, a także  poza placówką w  konkursach i imprezach zewnętrznych .
W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, dziadkowie oraz starsze rodzeństwo – dotyczy to głównie dzieci młodszych. 

Zajecia prowadzi Agnieszka Wacławek

wtorki:  14.45 – 18.55,
czwartki: 14.45  – 19.o5
piątki: 14.3o – 18.45