TANIEC

TANIEC WSPÓŁCZESNY 
prowadzi Katarzyna Migała

  zajęcia w środy i piątki
– dla dzieci od 9 roku życia od 16.oo do 17. 3o
– dla młodzieży (od lat 13) od 17.4o
grupy dzieciece od 9 lat  Zajęcia w oparciu o elementy techniki tańca współczesnego, modern, improwizacji, ćwiczeń koordynacyjnych. W programie rozwijanie indywidualnego języka ruchu w oparciu o naturalne możliwości ruchowe dziecka, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji fizycznej, wzmocnienie i uelastycznienie ciała, rozwój koordynacji i pamięci ruchowej , orientacji w przestrzeni jak również wypracowanie umiejętności współpracy w grupie. W planach sceniczne prezentacje dorobku młodych tancerzy.   
grupy młodzieżowe od 13 lat  Zajęcia mające na celu stworzenie stałej grupy tanecznej pracującej w oparciu o szeroko rozumianą technikę tańca współczesnego. Praca nad motoryką, dynamiką oraz artykulacją ruchu, zgłębianie roli ciężaru i oddechu; relacja między ruchem, rytmem i przestrzenią. Zwiększenie świadomości ciała, wypracowanie lepszej jakości ruchu przy zachowaniu swobody w posługiwaniu się własną i autentyczną techniką tańca współczesnego w kreowanych choreografiach czy frazach ruchowych. Ważnym elementem zajęć będzie rozbudzanie twórczego potencjału tancerzy poprzez pracę nad kompozycjami tanecznymi i upowszechnianiem dorobku młodych artystów. 

ABC… BALETU KLASYCZNEGO

zajęcia poniedziałek 15.3o – 16.15, środa 15.oo – 15.45, czwartek 17.3o – 19.05
Prowadzący Swietłana Olszak