TANIEC

TANIEC KREATYWNY

TANIEC KREATYWNY – nowa dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.

Zajęcia w poniedziałki o 15.15.
Zapraszamy dzieci 🤍❤️ dzieci 💙💛 i wszystkie dzieci 🌏

Zajęcia prowadzi Pani Monika Kiwak 👉🏼https://taniecpolska.pl/ludzie-tanca/monika-kiwak/ i będzie w dzieciach rozwijać: 🥳 umiejętność tańca opartą na tworzeniu i interpretacji oraz kopiowaniu 👍🏼 indywidualną ekspresję ruchową,😊 inteligencję kinestetyczną, 👍🏼 integrację psycho – fizyczną,😊 czucie głębokie👍🏼 świadomość ciała w przestrzeni😊 pracę w grupie i w ekspozycji👍🏼 umiejętność obserwacji ciała w ruchu

TANIEC WSPÓŁCZESNY 

prowadzi Monika Kiwak – choreografka i performerka. Pracuje korzystając z technik somatycznych, improwizacji tańca współczesnego i praktyk choreograficznych
więcej o prowadzącej:

zajęcia: w poniedziałki i środy od 15.15

w programie spotkań:
taniec kreatywny dla dzieci 4 – 6 lat
zajęcia w grupach: 7 – 10 lat , 11-15 lat , 16+
praca z solistami

grupy dziecięce Zajęcia w oparciu o elementy techniki tańca współczesnego, modern, improwizacji, ćwiczeń koordynacyjnych. W programie rozwijanie indywidualnego języka ruchu w oparciu o naturalne możliwości ruchowe dziecka, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji fizycznej, wzmocnienie i uelastycznienie ciała, rozwój koordynacji i pamięci ruchowej , orientacji w przestrzeni jak również wypracowanie umiejętności współpracy w grupie. W planach sceniczne prezentacje dorobku młodych tancerzy.   
grupy młodzieżowe Zajęcia mające na celu stworzenie stałej grupy tanecznej pracującej w oparciu o szeroko rozumianą technikę tańca współczesnego. Praca nad motoryką, dynamiką oraz artykulacją ruchu, zgłębianie roli ciężaru i oddechu; relacja między ruchem, rytmem i przestrzenią. Zwiększenie świadomości ciała, wypracowanie lepszej jakości ruchu przy zachowaniu swobody w posługiwaniu się własną i autentyczną techniką tańca współczesnego w kreowanych choreografiach czy frazach ruchowych. Ważnym elementem zajęć będzie rozbudzanie twórczego potencjału tancerzy poprzez pracę nad kompozycjami tanecznymi i upowszechnianiem dorobku młodych artystów. 

ABC… BALETU KLASYCZNEGO

Prowadzi Swietłana Olszak
zajęcia od października
czwartek: 17.45 – 18.30  grupa młodsza, 18.35 – 20.00 grupa starsza
piątek: 15.00 – 15.45 grupa młodsza