TEATR

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów. Praca nad dykcją i emisją głosu. Kształtowanie umiejętności improwizacji poprzez realizację indywidualnych i zbiorowych  etiud teatralnych oraz obrazów scenicznych inspirowanych muzyką. Wprowadzenie podstawowych zasad zachowania na scenie. Praca z tekstem oraz  dialogowanie z partnerem. Kształtowanie umiejętności współpracy i współistnienia z partnerem na scenie. Realizacja większej formy scenicznej na zakończenie roku szkolnego. Tematyka oraz forma powstanie w porozumieniu z grupą po przeanalizowaniu składu grupy, jej oczekiwań i umiejętności. 

młodzieżowe zespoły aktorskie

Prowadzący Joanna Rudkowska
zajęcia wtorki i czwartki 16.oo -17.3o

Prowadzący Marlena Maciejewska
zajęcia:
poniedziałki 15.15 – 18.30
soboty 10.45 – 15.oo