WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Z HISTORII WYMIANY…
W roku 1993 MDK im. A. Bursy został zaproszony przez Panią Halinę Machulską, jako prezesa polskiego oddziału ASSITEJ (Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) do współpracy w ramach międzynarodowej wymiany pedagogów i zespołów teatralnych. Był to moment stwarzający szansę do udziału uczniów w wielu międzynarodowych imprezach.

 Od 1998r do dnia dzisiejszego współpracujemy z AMATEURTHEATERVERBAND NRW z Paderborn.

Od 2001r dołączył do nas trzeci partner z Czech – ARTAMA

Spotkania odbywają się w trzech płaszczyznach:
–         trening aktorski
–         praca nad projektem
–         wspólne spędzanie czasu wolnego

Skład grup zmienia się co 2 – 3 lata. Są to 14 osobowe (3×14) i zbliżone do siebie wiekowo grupy (16 – 19 lat). Podczas spotkania, porozumiewają się w języku polskim, niemieckim i angielskim. Z reguły, pod koniec każdego cyklu powstaje spektakl, który ma swoją premierę kolejno, w każdym z uczestniczących w projekcie krajów.

Dotychczasowe premiery:
– 2000r – „Schulziana”. Inspiracją do przedstawienia stała się proza Bruno Schulza „Sklepy cynamonowe”
– 2003r – „Za drzwiami”. Inspirowane twórczością Franza Kafki
– 2007r –„Bieda, bida, Armudt – eine Station..” Materiałem do realizowanego projektu jest dramat Gerharda Hauptmanna „Tkacze”, poruszający sprawy niesprawiedliwości i biedy w poszczególnych krajach i kręgach kulturowych
-2010r – „Pamięć” –  nawiązujący do historycznych wydarzeń z czasów drugiej wojny światowej.

 Źródła dofinansowania to przede wszystkim dotacja organizacji PNWM – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – pierwsza dwunarodowa, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Kolejnym źródłem finansowania jest wsparcie partnera niemieckiego i dotacje Rady Rodziców.

W maju 2011 spektakl „Pamięć” został zaprezentowany w ramach  Dni Teatru Kultur Europejskich w Paderborn i uznany za najlepszy spektakl tegorocznych prezentacji. Potwierdzeniem tej opinii jest zaproszenie uczestników do zaprezentowania spektaklu na Festiwalu Teatralnym w Lörrach.

W sierpniu 2012r spektakl „Pamięć” prezentowany był w Czechach na najważniejszej imprezie kulturalnej Hronova – festiwalu Jiráskův Hronov – ogólnokrajowym interdyscyplinarnym przeglądzie teatru amatorskiego z udziałem zespołów zagranicznych. Jest to najstarszy tego typu festiwal w Europie.

We wrześniu 2012 roku został wybrany do grupy 10 najlepszych projektów nominowanych do Nagrody Ministra Kultury Niemiec Bernda Neumanna .

W sierpniu 2013 na zaproszenie Weltamateurheaterverband AITA projekt prezentowany był na Światowym Festiwalu Teatrów Amatorskich w Monaco.