Z historii

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Andrzeja Bursy działa od 1971 roku. Prowadzi szeroką działalność ukierunkowaną na rozwój artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży, zwłaszcza edukację teatralną. W 1981 roku placówka przyjęła imię ANDRZEJA BURSY, krakowskiego poety, prozaika, dramaturga, który zmarł w 1957 roku w wieku 25 lat. Zrealizowany przez zespół PULS spektakl „Nauka chodzenia”, oparty na twórczości Bursy, stał się kultowym przedstawieniem młodzieży szkolnej lat 1979 – 84 nie tylko w Krakowie, ale również na festiwalach w Poznaniu i Kielcach. Od tego zaczęły się pierwsze sukcesy zespołów teatralnych, a nieco później zrodził się pomysł stworzenia teatru dzieci     i młodzieży SCENA „i”. Wynikał on z potrzeby istnienia stałej sceny repertuarowej dla teatru tworzonego przez młodzież. Dziecięce i młodzieżowe zespoły działające przy SCENIE „i” są laureatami głównych nagród w imprezach ogólnopolskich, takich jak: Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju, Barbórkowe Spotkania Teatralne w Dąbrowie Górniczej, Festiwal Teatrów ODEON w Andrychowie, Festiwal DZIATWA w Łodzi, SŁODKOBŁĘKITY w Zgierzu, Prezentacje Teatralne FETUS w Katowicach, Wiosna Teatralnego OFF-u w Trzebini i wielu innych.

Od września 1991 roku w obiekcie MDK i w ścisłej z nim współpracy działa XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Uczniowie biorą udział w wybranych przez siebie zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez instruktorów pracowni teatralnej, muzycznej, tanecznej, plastycznej i filmowej. Ideą współistnienia obu placówek jest kształtowanie wrażliwości i nieschematycznego myślenia poprzez wykorzystanie sztuki i działań artystycznych.

DATY WARTE ZAPAMIĘTANIA 

20 stycznia 1972. Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej   w Krakowie  o otwarciu z dniem 1 stycznia 1972 roku nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą DOM KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY  w Krakowie Nowej Hucie os. Tysiąclecia 156.

1 lutego 1974  decyzja o przekształceniu DKDiM na Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie Nowej Hucie os. Tysiąclecia 15.

22 marca 1981 Akt Nadania Imienia Andrzeja Bursy, krakowskiego poety prozaika, dramaturga; człowieka wrażliwego na wszelkie pozorności i mistyfikacje a więc bliskiego młodym ludziom.

Pierwsze osiągnięcia ogólnopolskie

lipiec 1977  Zespół PAKT prowadzony przez choreografa Ewę Świtalską reprezentuje Kraków na IV  Ogólnopolskim  Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 77. Prasa donosiła: 

„… znakomity zespół PAKT z Krakowa ilustruje tańcem wiersz Ewy Lipskiej. Chyba po raz pierwszy w Polsce, a kto wie czy nie na świecie, balet ilustruje poezję, a czynią to znakomicie,  … i  dlatego może nie przyznano w dziedzinie tańca nowoczesnego ani jednej złotej „Jodły”, na pierwszym miejscu plasując krakowski PAKT, honorując ten zespół zaledwie „srebrem” ( Michał Czarnecki „W maratonie po Jodły”, Dziennik Polski  4 VIII 1977)

październik – listopad 1979 Światowy Rok Dziecka, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, najlepsze prace wystawiane w ZACHĘCIE, 1/3 prac zakwalifikowanych z Krakowa, to prace wykonane pod kierunkiem instruktorów z naszego MDK, w kategorii malarstwa Henryka Sudera,  tkaniny artystycznej  Janiny Bialic, metaloplastyce Kazimierza Drala.

maj 1979 Studio Teatralne PULS pracujące pod kierunkiem Piotra Kuleszy realizuje spektakl „Nauka chodzenia” oparty na tekstach Andrzeja Bursy. Po premierze, w krakowskiej prasie pisano: „PULS to zespół mający ambicję być czymś więcej niż grupą produkującą kolejne premiery. W pracy warsztatowej nawiązuje do doświadczeń parateatralnych i teatru otwartego, w warstwie tekstowej do takiej współczesnej poezji, na bazie której można stworzyć spektakle zaangażowane bezpośrednio w sprawy dotyczące samej młodzieży, stanowiące próbę wyrazu jej obaw i wątpliwości, ( Echo Krakowa, 6 II 1983 (M.Ż). Na VII Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 80, spektakl otrzymuje BRĄZOWĄ JODŁĘ. Trzy lata później na I Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu ZŁOTĄ MASKĘ  i NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, staje się kultowym przedstawieniem  młodzieży nie tylko Krakowa.


Ważniejsze imprezy, przedsięwzięcia.

kwiecień 1980 FESTIWAL ARTYSTYCZNY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. Po kolejnych zmianach nazwy, loga, i „modernizacji” formuły od roku 1989 funkcjonuje jako FESTIWAL ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY. Był i jest spotkaniem młodych ludzi, których pasje, zainteresowania i dokonania wykraczają poza  ramy programów szkolnych. W kwietniu każdego roku, na Festiwalu spotyka się zawsze ponad 1000 młodych twórców z Małopolski (1780, to rekord z XX edycji) prezentujących swoje dokonania w dziedzinie teatru, tańca, muzyki, plastyki, filmu, fotografii, literatury i dziennikarstwa, a także wszelkich innych działań z zakresu szeroko pojętej kultury.

wrzesień 1987,  powstanie teatru SCENA „i”, teatru inspiracji, innowacji, inicjacji, impertynencji
 i innych idei…, który promuje wszelkie formy aktywności artystycznej dzieci i młodzieży przez cały rok szkolny, zapewniając profesjonalne warunki każdej prezentacji, co jest bardzo istotnym elementem w kształtowaniu świadomego odbiorcy kultury. Stałe zespoły teatralne są laureatami wielu nagród na liczących się festiwalach krajowych i zagranicznych. Dwójka instruktorów, Ewa Różańska i Stanisław Dembski, z pierwszej założycielskiej ekipy, może poszczycić się tytułami „Instruktora Roku” przyznawanymi przez Ministra Kultury dla „najlepszych z najlepszych”. Z zespołami SCENY „i” pracowali profesjonalni twórcy, m.in. Jerzy Ridan reżyser, aktorzy Aldona Jankowska, Jerzy Hojda i Karol Zapała wychowanek MDK. W roku 1993 Pani Halina Machulska, prezes polskiego oddziału ASSITEJ (Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) zaprosiła instruktorów SCENY „i” do współpracy w ramach międzynarodowej wymiany pedagogów teatralnych i zespołów. Rozpoczął się kolejny etap – wymiana międzynarodowa.

wrzesień 1991 roku, rozpoczęcie roku szkolnego w nowoutworzonym XXI Liceum Ogólnokształcącym, które przyjmie imię Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Wspólny obiekt, pełna symbioza i idea kształtowania wrażliwości i nieschematycznego myślenia poprzez wykorzystanie sztuki i działań artystycznych. Efektem  niemała lista wspólnych wychowanków liczących się aktualnie w świecie kultury i sztuki.

listopad 1991 – TURNIEJ RECYTATORSKI im. ANDRZEJA BURSY, w hołdzie pamięci Patrona placówki, celem upowszechnianie twórczych poszukiwań w dziedzinie interpretacji poezji współczesnej przez gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce.

maj 1992 – I SPOTKANIA TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH,
konkursowe przeglądy zespołów szkolnych uprawiających wszelkie formy teatralne i teatralno – estradowe z obszaru Małopolski. Dobór repertuaru nie jest niczym ograniczony. Oceny dokonuje i nagrody przyznaje jury rówieśnicze. Wszystkie prezentacje konkursowe są omawiane z wykonawcami i niezależnie, przez obserwatorów z opiekunami zespołów – nauczycielami – animatorami ruchu teatralnego. Od maja 1999, po kolejnej reformie oświaty wyodrębnione zostały SPOTKANIA TEATRÓW GIMNAZJALNYCH.  Obie imprezy  cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, którzy mogą w profesjonalnych warunkach zaprezentować i skonfrontować z rówieśnikami swojątwórczość teatralną.

1995 rok MŁODY TEATR BEZ GRANIC – międzynarodowy projekt, którego celem jest dążenie do wzajemnej akceptacji i integracji młodzieży wyrosłej w różnych tradycjach i obyczajach,  wypracowanie nowych wartości na bazie różnych technik, metod i strategii stosowanych w procesie edukacji poprzez teatr. Ostatnie przedsięwzięcie to spektakl „Pamięć” zrealizowany z zespołami z Pragi i Padeborn.

październik 2004
I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW w SCENIE „i” – 
konkursowe spotkania najlepszych grup teatralnych w Polsce, warsztaty prowadzone przez krakowskich twórców i program promocji Krakowa.