ZAPISY NA ZAJĘCIA

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy działa w oparciu o rok szkolny, dlatego większość zajęć zaczyna się we wrześniu. Chętnych na zajęcia stałe zapraszamy do zapisów w postępowaniu rekrutacyjnym (terminy poniżej).

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z prowadzącym, nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.

ZAPISY na ZAJĘCIA w roku szkolnym 2024/25
Deklaracja kontynuacji dotyczy uczestników zajęć stałych w roku 23/24, druk należy uzupełnić i przekazać nauczycielom lub zostawić w sekretariacie MDK
1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa
w zajęciach: 22.05.2024 – 31.05.2024 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego : 03.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w tym:
a)  składanie dokumentów : 03.06.2024r – 21.06.2024 r.
b) wywieszanie list przyjętych kandydatów : 28.06.2024r.

3. Termin postępowania uzupełniającego : 14.08.2024r – 30.08.2024 r. w tym:
a) składanie dokumentów : 14.08.2024r – 27.08.2024 r.
b) wywieszanie list przyjętych kandydatów : 30.08.2024 r.

WYPEŁNIONY WNIOSEK/DEKLARACJĘ MOŻNA:
• złożyć  osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać pocztą tradycyjną
• przesłać pocztą elektroniczną a podpis złożyć podczas pierwszej wizyty w MDK
  Skan uzupełnionego wniosku z podpisem będzie obowiązującym dokumentem. 

 !!! • deklarację kontynuacji uczestnicy aktualni mogą przekazać nauczycielom.
WNIOSEK – prosimy drukować dwustronnie.

Jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami nowi uczestnicy mogą być przyjmowani na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego

Zapraszamy do kontaktu mdk@mdk.krakow.pl