TEATR NA NIBY

Propozycja spędzania wolnego czasu na zabawie z wyobraźnią dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy zajęć podczas rozwiązywania twórczych zadań kształtują umiejętności m.in.: komunikacji,  prawidłowej artykulacji, opanowania, współdziałania, poznawania siebie. Spotkania na scenie są okazją do rozwijania aktywności muzycznej, ruchowej i społecznej. Przygotowane spektakle prezentowane są na scenie przed publicznością. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach i przeglądach.

 w programie zajęć:
– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej
 – zabawy artykulacyjne, ćwiczenia dykcyjne
– zabawy rytmiczne,  taneczne
-abc recytacji
-zabawy teatralne
-praca nad spektaklem
-udział w przeglądach i konkursach
-zajęcia otwarte dla rodziców
-udział w imprezach w placówce

Zajęcia wtorki i czwartki od 15.2o

Prowadzący Agata Rusin