O nas

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Andrzeja Bursy
Jesteśmy by rozwijać osobowość i talent, tworzyć świadomego odbiorcę kultury, zapewnić możliwości i dać warunki do twórczej samorealizacji. Istniejemy dla dzieci, młodzieży, rodzin i środowiska. Misją naszą jest wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Chcemy uzupełnić rolę szkoły w kształceniu i wychowaniu, ułatwić pokonanie granic i barier kulturowych w relacjach z rówieśnikami z Europy. Jesteśmy otwarci na życzenia naszych odbiorców i zmierzamy do ciągłego doskonalenia naszej pracy.

NASZ ZESPÓŁ
dyrektor Joanna Rudkowska
wicedyrektor Mateusz Mrozowski