PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA

zajęcia: poniedziałki: od 16.45 do 19.10

i czwartki: od 16.30 do 19.00

Prowadzi  Jacek Suszyna

R O B O T  Y K A
roboty OZOBOT
roboty EDISON

Zajęcia dla dzieci od lat 7. Zajęcia mają przede wszystkim
charakter zabawy, obejmują zapoznanie się z możliwościami robotów
edukacyjnych obsługę, budowanie i programowanie w środowiskach
blokowych.  Na zajęciach używany robotów edukacyjnych Ozobot, Mbot i
Edison wraz z wyposażeniem takim jak klocki i puzzle. Zajęcia rozwijają
umiejętności manualne, wiadomości na temat technologii i rozwijają
algorytmiczne myślenie są wstępem do nauki programowania.

edison

P R O G R A M O W A N I E BALTIE

Nauka programowania dla uczestników od lat 10 w
środowisku Baltie stworzonym do nauki dzieci programowania.
Przygotowanie do udziału w konkursach programowania w Baltie


baltie