PROJEKTY

realizowany: „Młody teatr bez granic”-  dla młodzieży zainteresowanej tworzeniem teatru z rówieśnikami z Niemiec i Czech

w planach: każdy, który będzie ciekawą propozycją zgłoszoną przez zdecydowaną grupę inicjatywną.