OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

66. OKR – edycja 2021

Eliminacje miejskie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zrealizowano w planowanym terminie 19 i 20 kwietnia.

Prosimy śledzić informacje u realizatorów kolejnych etapów (SCKM, AST) gdyż planowane przez nich terminy uległy zmianom.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej  www.tkt.art.pl Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy jest realizatorem eliminacji miejskich. Termin przyjmowania zgłoszeń minął 13 kwietnia 2021

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI jest:
• imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych
• realizowany w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich
• prowadzony w formie czterech odrębnych turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
– obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Eliminacje miejskie kwalifikują do eliminacji rejonowych, które odbędą się w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 13/15, kontakt: sekcja marketingu, 12 430-50 90: sckm.krakow@gmail.com
Eliminacje rejonowe kwalifikują do etapu wojewódzkiego organizowanego przez Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. TERMINY PROSIMY ŚLEDZIĆ NA STRONACH ORGANIZATORÓW KOLEJNYCH ETAPÓW.

Ponadto Akademia planuje również przeprowadzenie warsztatów online w dniu 8 maja 2021 r. POLECAMY.

Karty zgłoszenia 2021:

regulamin dostępny także na stronie organizatora www.tkt.art.pl