OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY W SCENIE „i”

 – październik-
– od 2019 czerwiec –

Realizowany w cyklu dwuletnim, od 2004 roku (edycja 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, itd.)

W 2023 Festiwal realizujemy 16, 17 i 18 czerwca, szczegóły wkrótce

Adresowany do amatorskich młodzieżowych (od 17 roku życia) grup teatralnych z całej Polski. Kwalifikacja zespołów odbywa się na podstawie przesłanych materiałów z zarejestrowanym spektaklem. Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne  prezentowanych spektakli nie są niczym ograniczone, jedyne kryterium to wysoka wartość artystyczna prezentacji. W programie Festiwalu, poza przeglądem konkursowym, przewidziane są warsztaty prowadzone przez profesjonalnych, krakowskich twórców, spotkania – omówienia z jurorami, w których uczestniczy także publiczność, wizyty w znaczących instytucjach kultury naszego miasta. Rangę Festiwalowi nadaje komisja konkursowa; zapraszamy wybitnych znawców materii teatru. W poprzednich edycjach w komisjach oceniających zasiadali m. in.: Katarzyna Deszczcz, Łukasz Drewniak, Dorota Ficoń, Jerzy Ridan, Ewa Różańska, Andrzej Sadowski, Bartosz Szydłowski, Tomasz Wygoda, Jerzy Zoń. 

Na Festiwal realizowany  zawsze jesienią i w roku parzystym… przyszła zmiana.  VIII Ogólnopolski Festiwal Teatralny w SCENIE „i” zrealizowano WIOSNĄ 2019!

Z historii Festiwalu:

Z finału VIII Festiwalu Ogólnopolskiego w SCENIE „i”