TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI WSPÓŁCZESNEJ im. ANDRZEJA BURSY

Turniej, organizowany od 1991 roku, jest imprezą w hołdzie pamięci patrona MDK, adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego oraz wszystkich dorosłych miłośników twórczości Bursy. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst z dorobku autorów pokolenia poety bądź późniejszych. W Turnieju poza recytatorami mogą brać udział również wykonawcy poezji śpiewanej z utworami Andrzeja Bursy we własnych aranżacjach.

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości poety oraz upowszechnianie poszukiwań w dziedzinie interpretacji poezji współczesnej. Tradycją jest, że na Finał Turnieju zapraszani są przyjaciele i rodzina Poety. Oni też, spośród wszystkich nagrodzonych, wybierają najlepiej interpretującego poezję Andrzeja Bursy (niezależnie od werdyktu oficjalnego jury), któremu przyznają nagrodę w postaci rzeźby Ludwiki Szemioth – Bursowej, żony poety, byłej wykładowczyni Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W 2020 roku, ze względu na covid – 19 Turniej pierwszy raz w historii odbył się w sieci.