TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI WSPÓŁCZESNEJ im. ANDRZEJA BURSY

Turniej, organizowany od 1991 roku, jest imprezą w hołdzie pamięci patrona MDK, adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego oraz wszystkich dorosłych miłośników twórczości Bursy. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst z dorobku autorów pokolenia poety bądź późniejszych. W Turnieju poza recytatorami mogą brać udział również wykonawcy poezji śpiewanej z utworami Andrzeja Bursy we własnych aranżacjach.

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości poety oraz upowszechnianie poszukiwań w dziedzinie interpretacji poezji współczesnej. Tradycją jest, że na Finał Turnieju zapraszani są przyjaciele i rodzina Poety. Oni też, spośród wszystkich nagrodzonych, wybierają najlepiej interpretującego poezję Andrzeja Bursy (niezależnie od werdyktu oficjalnego jury), któremu przyznają nagrodę w postaci rzeźby Ludwiki Szemioth – Bursowej, żony poety, byłej wykładowczyni Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 2020 roku, ze względu na covid – 19 Turniej pierwszy raz w historii odbył się w sieci.

Edycja 2022

Edycja 2022 zakończona.
Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

Tradycyjnie TURNIEJ wsparła Farmina sp. z o.o. www.farmina.pl z serią produktów ACNEX www.acnex.pl
Dziękujemy!!!

z regulaminu 2022 „Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany 1 utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst (wyłącznie poetycki) z dorobku autorów pokolenia poety i późniejszych. Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
POEZJĘ BURSY MOŻNA WYŚPIEWAĆ… w edycji 2022, w roku 90. rocznicy Jego urodzin, w miesiącu 65. rocznicy śmierci i w dniu imienin Poety wznnowion po latach została kategoria poezji śpiewanej. Uczestnicy wykonywali jeden utwór z tekstem Bursy. Dopuszczone kompozycje własne i zapożyczone. Można było wykorzystać półplayback, akompaniament własny bądź zespołu do 3 osób.

Uwaga. Na wszystkie maile ze zgłoszeniami odpowiadamy mailem zwrotnym z potwierdzeniem ich otrzymania jeśli! nie dostaliście Państwo „zwrotki” z potwierdzeniem prosimy o kontakt.


Andrzej Bursa żył tylko 25 lat, ale zdążył się zbuntować przeciw konformizmowi i zakłamaniu, zakpić z tradycji literackiej, ożenić się, mieć syna, być reporterem „Dziennika Polskiego” w Krakowie. Zadebiutował na trzy lata prze śmiercią, opublikował w czasopismach 37 wierszy i opowiadanie „Mason”. Jest też autorem symboliczno – groteskowej minipowiesci „Zabicie ciotki”. Teatr Cricot 2 wystawił jego sztuke „Karbunkuł” (współautor Jan Guntner), Piwnica pod Baranami skecz „Rozmówki chłopskie”, a Stanisław Latałło nakręcił na motywach jego prozy film „Pozwólcie nam do woli fruwać nad ogrodami”. Uznawano go za demaskatora, buntownika i prowokatora, posądzano o nihilizm. Był nadwrażliwy, bywał agresywny. Powód jego nagłej śmierci 15 listopada 1957r to wrodzony niedorozwój aorty (choć długo utrzymywały się pogłoski o samobójstwie poety). Rok później ukazał się tom Bursy „Wiersze” wtedy uznano go za kultowego „poetę przeklętego” i dopiero po 12 latach „Utwory wierszem i proza” z cała jego spuścizną.
(GAZETA WYBORCZA, 5 listopada 2002r)