AKTUALNOŚCI 41. FAM

Droga młodzieży! Wiemy, że nie przestajecie tworzyć i działać…
Tegoroczna edycja FAM jeszcze bardziej bez ograniczeń w myśl frazy z „Wesela Wyspiańskiego „Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach…” Jedyne kryterium to wartość artystyczna prezentacji.
Pokażcie się!

termin: 24 – 29 maja 2021 wersja hybrydowa
Dokonania w dziedzinie teatru, muzyki i tańca planujemy pokazać w SCENIE „i”, z udziałem publiczności.
Propozycje umownie zwane sztukami wizualnymi (plastyka, film, fotografia i inne) a także literatura i dziennikarstwo zaprezentujemy w Internecie – przesyłajcie w wersji do pobrania.
COVID
Jeśli sytuacja nie pozwoli na spotkania w SCENIE „i”, 41. FAM zrealizujemy całkowicie „zdalnie”. Dlatego prosimy by wraz ze zgłoszeniem przesłać zarejestrowaną prezentację.
ZDROWIA!!!

Karta zgłoszenia, inaczej niż w latach ubiegłych, jest jedna dla wszystkich dziedzin, kategorii, gatunków – dla wszystkich festiwalowych propozycji.