FERIE w MDK 2024

INFORMACJA Z 5.02.2024 Wszyscy chętni do udziału w pierwszym tygodniu ferii zostali przyjęci. Na drugi tydzień została utworzona lista rezerwowa i osoby z listy rezerwowej zostały o tym fakcie poinformowane. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. BARDZO PROSIMY O INFORMACJĘ W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W AKCJI „FERIE W MDK”.

O FERIACH

FERIE 2024 w MDK im. Andrzeja Bursy od 12 do 23 lutego.
Akcja skierowana do uczestników w wieku 6 do 14 lat.
Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.oo – 15.oo

OGÓLNY PLAN DNIA

10.oo – 12.45 ZAJĘCIA w pracowniach
integracyjne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne…
12.45 poczęstunek
13.15 w SCENIE „i”
spotkania z gośćmi, film na dużym ekranie
wszyscy śpiewamy i tańczymy – karaoke, zabawy cyrkowe, zumba i inne propozycje taneczno-muzyczne, interaktywne zabawy i projekcje, eksperci, pokaz talentów, koncert…

ponadto: Turniej Tenisa stołowego, konkursy, wystawa

Będziemy też wychodzić… 🙂
Informacje o wycieczkach i wyjściach na bieżąco

PLAN I GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA DYNAMIKĘ ZDARZEŃ (GOŚCIE, WYJŚCIA, POGODA…)


Udział w akcji jest bezpłatny.

***

Fotograficzne wspomnienie FERII 2023 w postach na Facebooku
1 2 3 4

ZAPISY od 10 do 31 stycznia 2024
WYPEŁNIONY wniosek trzeba dostarczyć do placówki: osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać mailowo na mdk@mdk.krakow.pl

Wniosek można także uzupełnić w placówce.