Ludwika Szemioth-Bursa

Kraków, 26 lutego 1952 roku, ślub Ludwiki Szemioth
i Andrzeja Bursy.

Odeszła od nas Ludwika Szemioth-Bursa, rzeźbiarka która przez wiele lat związana była  zawodowo z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, żona naszego Patrona Andrzeja Bursy – poety, którego bezkompromisowa twórczość stała się, i nadal jest, bliska wszystkim kolejnym pokoleniom młodych Polaków.

 Pani Profesor przez lata patronowała naszemu projektowi pn. Małopolski Turniej Recytatorski Poezji Współczesnej im, Andrzeja Bursy. Turniej realizowany jest w kategoriach młodzieży i dorosłych. Na uroczystej gali prezentują się wszyscy nagrodzeni a przedstawiciele publiczności  wybierają najlepszego recytatora  bez względu na kategorię i przyznają mu tytuł „LAUREATA LAUREATÓW”, nagrodą jest płaskorzeźba w formie okolicznościowego medalionu autorstwa Ludwiki Szemioth Bursowej. Do niedawna Pani Profesor osobiście wręczała ją laureatom.

Panią Ludwikę Szemioth – Bursową pożegnaliśmy w środę, 15 lutego 2023 roku.

medalion rzeźbiarki Ludwiki Szemioth – Bursowej
Mateusz Paw, wychowanek zespołów SCENY „i”, wielokrotny uczestnik TURNIEJU,  dziękuje Pani Profesor recytując fragment poematu „Luiza” Andrzeja Bursy, poematu nazwanego przez Jarosława Iwaszkiewicza „prawdziwym klejnotem poezji współczesnej”.
Turniej Recytatorski im. Andrzeja Bursy.
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczestników Turnieju Żoną i Synem Poety, listopad 2014.