NOWI W HUCIE

Projekt edukacyjno-artystyczny dla dzieci z Ukrainy w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie, realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF oraz we współpracy z Fundacją Wolno Nam.

wydarzenie na FB TUTAJ

Po gali finałowej projektu:

FILM/TELEDYSK/MARCIN „BZYK” BĄK o projekcie

warsztatowe weekendy w skrócie

relacja 🎞️ z warsztatów
Dzień 1 – zwiedzanie https://youtu.be/nrO-66hSbHY

Dzień 2 warsztaty plastyczne i wokalne https://youtu.be/DjBbDk-eGWc

Dzień 3 i 4 https://youtu.be/2hOxiNsnrOY

dzień 5 i 6 projektu https://youtu.be/EaXRsujnYNY

na bieżąco https://www.facebook.com/MDKBursa

NOWI w HUCIE – o projekcie

Nowa Huta, budowana w czasach socrealistycznych, była domem tymczasowym dla wielu przyjezdnych – przede wszystkim jej budowniczych i ich rodzin. Robotnicy pracujący w hucie i budujący przyszłe miasto idealne pochodzili z okolicznych wiosek, ale również z całego kraju. Dla części z nich Nowa Huta była tymczasowym miejscem zamieszkania, dla wielu jednak stała się ich nowym domem. Choć dzisiaj czasy i okoliczności są inne, Nowa Huta i Kraków znów są schronieniem dla tych, którzy przyjechali budować swoje nowe jutro. Dom Kultury im. Andrzeja Bursy przygotował dla dzieci z Ukrainy  – podopiecznych Fundacji Wolno Nam projekt NOWI W HUCIE. Chcemy dla nich robić to, co umiemy najlepiej: uczyć poprzez sztukę, pokazać miejsce przez pryzmat jego kultury, a we wspólnych działaniach artystycznych odkryć międzyludzki potencjał i budujące więzi. To dzięki tym ideom powstał projekt, który ma za zadanie – poprzez artystyczny rozwój i wspólną kreację – zapoznać dzieci z Ukrainy z ich nowym miejscem zamieszkania. Zrealizowany w ramach projektu film będzie jednocześnie inspirującym materiałem edukacyjnym dla wszystkich tych, którzy by chcieli poznać historię Nowej Huty lub po prostu zobaczyć ją oczami przyjezdnych dzieci.

Projekt NOWI W HUCIE obejmuje 6 spotkań warsztatowych, których celem jest poznawanie topografii i historii Nowej Huty poprzez działania plastyczne, wokalne, aktorskie i filmowe. Punktem wyjścia będzie wycieczka po najważniejszych miejscach Nowej Huty – zarówno z punktu widzenia historycznego i atrakcyjności jej oferty. Odwiedzimy Aleję Róż czy Kościół Arkę Pana, ale także Dom Matejki czy Teatr Łaźnię Nową. Uczestnicy poznają historię wybranych lokacji i oswoją się z architekturą dzielnicy. Następnie na warsztatach plastycznych młodzi twórcy stworzą w różnorodnych technikach artystycznych widokówki wybranych miejsc i utrwalą merytoryczne informacje o nich. Warsztaty wokalne poświęcone będą nauce kultowego utworu „O Nowej to Hucie piosenka” w tradycyjnej wersji oraz w wykonaniu nowohuckiego zespołu WU-HAE. Posłuży to poznaniu i zderzeniu dwóch polskich tradycji: socrealistycznej i współczesnej.

Kolejny etap podróży twórczej to ćwiczenia teatralne, podczas których uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad wypowiedzią w języku polskim o wybranej lokacji i oswoją się z warsztatem aktorskim. Równocześnie będą działać nad scenami do filmu według przygotowanego wcześniej scenariusza. Tajniki sfery filmowej poznają w ramach kolejnego spotkania, tak aby w pogłębiony sposób przygotować się do finału projektu – drugiej wycieczki po Nowej Hucie, w trakcie której dzieci staną przed prawdziwym zadaniem aktorskim i przed kamerą opowiedzą o wybranych miejscach Nowej Huty. W wyniku tych działań powstanie profesjonalny film odkrywający historię ukraińskich uczestników projektu, a jednocześnie upowszechniający wiedzę o dzielnicy. Chcemy, aby poprzedzone warsztatami nagranie nie było tylko kolejnym materiałem filmowym o Nowej Hucie. Będziemy chcieli, aby film odsłonił jednocześnie prywatną historię dzieci, dał im szansę wypowiedzi. Aby poprzez działania artystyczne uczestnicy i uczestniczki projektu mogły świadomie spojrzeć na swoje nowe miejsce i poznać jego kulturowy potencjał, a w rezultacie – jako „nowi w Hucie” – poczuć się pełnoprawnymi mieszkańcami.

Nadrzędnym efektem projektu będzie realizacja filmu, który będzie miał premierę w ramach oficjalnej gali 22 stycznia w MDK im. A. Bursy. Ponadto, zostaną zaprojektowane i wydrukowane pakiety przygotowanych przez uczestników i uczestniczki widokówek malarskich oraz kalendarz na 2023 rok. Nagrana i zarejestrowana zostanie także piosenka o Nowej Hucie, która także zostanie zaprezentowana podczas finałowej uroczystości. Gościem specjalnym gali będzie nowohucki zespół muzyczny WU-HAE, autor aranżacji wykonywanej przez dzieci i młodzież piosenki, którego występ będzie ukoronowaniem tego wieczoru.


NOWI W HUCIE

Projekt Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie
3 grudnia 2022 – 22 stycznia 2023.