Zajęcia stałe w MDK cały czas odbywają się wg ustalonych godzin →  w reżimie  sanitarnym.
Zajęcia z młodzieżą „wyjezdną” prowadzone są zdalnie. 
Do harmonogramów zajęć wprowadzane są korekty w oparciu o ustalenia nauczycieli z rodzicami i starszymi uczestnikami. O wszelkich zmianach informujemy na bieżąco.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej